Dětský pěvecký sbor CORO PICCOLO Praha

Říjen 2009